9 typov stratégov - Každý z nich môže byť dobrým lídrom

9 typov stratégov: každý môže byť dobrým lídrom

 

Veľa sa hovorí o tom, že o úspešnosti firmy rozhodujú najmä jej zamestnanci – ľudia, ktorí veria v úspech spoločnosti, jej produktov, ktorí sú jednoducho správne motivovaní k výkonom. Sú v práci hlavou aj srdcom. Ak takých ľudí máte, rozmaznávajte si ich a rozvíjajte.

Teraz nemáme na mysli veľkorysý systém benefitov, hoci aj to môže pomáhať. Rozmaznávajte ich tak, že ich necháte viesť skutočným lídrom, človekom, ktorý ich bude usmerňovať, rozvíjať, povzbudzovať a najmä ktorý im bude rozumieť.

Ozajstný líder je u mňa taký správny mix manažérskych zdatností s prímesou pokory, ľudskosti a osobnej charizmy. O charizme sa hovorí ako o esencii, s ktorou sa buď narodíme, alebo nie. Čiastočne to môže byť pravda, ale rozumieť sebe i ostatným, ako aj empatii sa môže učiť každý líder, bez ohľadu na to, koľko charizmy mu matka príroda „nadelila“.

Deväť stratégií správania sa

Poďme do každodennej reality firemného prostredia. Máte pod sebou tím ľudí a každý z nich je iný? Možno si poviete, že sú príliš rôzni a že je ťažké vyznať sa v nich. Predstavíme si deväť stratégií správania sa, ktoré používame v práci i v súkromí. To, podľa akej stratégie sa správame, ovplyvňujú najmä emócie, ktoré chceme či nechceme cítiť – tie, s ktorými máme príjemnú či nepríjemnú skúsenosť. Emócie, pod ktorých vplyvom sme si vytvorili návyk (stratégiu) reagovať určitým spôsobom. Málokto používa výhradne iba jednu – ale jedna je väčšinou prevládajúca.

Pozrime sa na to, ako znalosť týchto stratégií u iných aj u seba využil Marek. Marek je generálny riaditeľ IT spoločnosti. Práve ukončil posledné stretnutie riaditeľskej rady v tomto roku. Je dobre naladený. Výsledky sú dobré, splnili všetky dôležité čísla, ale i zámery z rozvojových oblastí. Budúcnosť firmy vyzerá sľubne, predstavenstvo bude spokojné.

Marek sa poďakoval kolegom z vedenia spoločnosti za výsledky a najmä za to, akí sú ako ľudia. Zaspomínal si zároveň na obdobie pred tromi rokmi. Nastupoval do spoločnosti ako nový šéf. Na prvých mítingoch to iskrilo – riaditelia boli veľmi rozdielni, boli to skôr skupinky dvoch-troch ľudí, ktorí si spolu rozumeli, ale nebol to celý tím. Jednoducho to neladilo. Hľadal cesty, ako im porozumieť a zároveň im umožniť spoznať sa. Prišlo rozhodnutie – absolvovali spolu tréningy leadershipu, kde porozumeli, akú stratégiu používajú oni sami a akú ich kolegovia. Bola to niekoľkomesačná cesta, ale dnes môže povedať, že sa vyplatila. Má skvelý tím lídrov.

9 rôznych stratégií konania v pracovných tímoch:

  • 1 – Perfekcionista (mám pravdu)
  • 2 – Dobrák, darca, pomocník (pomáham)
  • 3 – Súťaživec, dynamik, herec (mám úspech)
  • 4 – Tragický romantik, kreatívec, individualista (som iný)
  • 5 – Pozorovateľ (som múdry)
  • 6 – Lojálny skeptik (som spoľahlivý)
  • 7 – Pôžitkár, nadšenec (som šťastný)
  • 8 – Šéf (som silný a spravodlivý)
  • 9 – Sprostredkovateľ, mierotvorca (som mierny a spokojný)

Perfekcionista: sebakritický, verný zásadám a pravidlám

Peter je finančný riaditeľ. Jeho stratégia Perfekcionistu (mám pravdu) je založená na perfektnosti, detaile a dokonalosti. Je kritický, ale aj sebakritický, verný zásadám a pravidlám. Žiaden výkon ani výsledok nie je pre neho dosť dobrý. Dnes si to už uvedomuje a jeho podriadení hovoria, že sa veľmi zmenil. Prestal sa zbytočne zlostiť na celý svet. Ešte stále chce dokonalosť, ale pochopil, že kritika jeho podriadených i kolegov frustruje a ani jemu samému nepomáha. A najmä –  začal realisticky posudzovať pomer výkon verzus termín. To mu umožňuje odovzdať veci v termíne, aj keď ešte nie sú (podľa Petra) na 100 %, ale len na 99,9 % .

Vnieslo mu to viac ľahkosti a úsmevu do života. Zo „suchára“ sa stal minimálne príjemný spoločník. Petrovi dokážete lepšie porozumieť, ak pochopíte, že jeho životným poslaním je v podstate snaha o lepší svet. Sám je veľmi zodpovedný a je na neho absolútne spoľahnutie. Naučil sa, že nemôže od ostatných vyžadovať disciplínu podľa svojich predstáv – naopak, on sa naučil rešpektovať ostatných pre ich iné silné stránky a je obľúbeným členom tímu.

Pomocník: stará sa o potreby iných ľudí

Jana, HR riaditeľka, často používa stratégiu Pomocníka (potrebuješ ma). Je veľmi ochotná, spolupracujúca, obetavá, práca s ľuďmi ju maximálne napĺňa. Jej životným poslaním je starať sa o potreby iných a robí to veľmi dobre. Potrebuje mať pocit užitočnosti až nenahraditeľnosti. V minulosti ju to dostávalo do situácií, keď v dobrej viere pomáhala ľuďom, ktorí o to nestáli. Výsledkom bol nahnevaný zamestnanec (je to len moja vec, nestojím o pomoc) a ublížená HR riaditeľka (chcela som mu pomôcť, nevďačníkovi). Jana sa naučila zmieriť s tým, že pri 250 zamestnancoch nikdy nedosiahne 100 % spokojnosť ľudí s prácou, benefitmi, šéfom, pracovnými podmienkami. Naopak, Marek ako generálny riaditeľ si vždy dal zvlášť záležať, aby ocenil Janino úsilie a podporil ju. Pomocníci to mimoriadne potrebujú. Jane pomohlo oslobodenie sa od myšlienky, že ľudia ju budú mať radi len vtedy, ak im zakaždým vyjde v ústrety. Dnes vie občas povedať aj nie, ak nie je v jej silách splniť sľub alebo pomoc nepovažuje za potrebnú. Získala tým potrebnú rovnováhu medzi prácou a životom, vyrovnanosť a sebavedomie. Stala sa rešpektovanou kolegyňou.

Dynamický súťaživec: záleží mu na prestížnom postavení a imidži

Obchodný riaditeľ Roman srší energiou a dobrou náladou. To je typické pre stratégiu Dynamik a súťaživec (som úspešný). Jeho životnou filozofiou je úspech, záleží mu na prestížnom postavení a imidži (áno, luxusné auto a drahé hodinky). Má rád výzvy a pre víťazstvo by urobil všetko. Teraz je u kolegov i podriadených obľúbený, vie svojich ľudí motivovať k výkonu a úspechu, vie prejaviť uznanie. Ešte sa nenaučil oddychovať, je veľmi pracovitý a výkonný, má neskutočný ťah na bránu. Predtým Roman svojou aktivitou vedel úplne „zničiť“ svojich obchodníkov, rozčuľovali ho „slimáci“, ale rokmi sa naučil s touto vlastnosťou pracovať a byť trpezlivejší. V obchode mu to veľmi pomohlo, prestal zbytočne tlačiť tam, kde zákazník potreboval viac času, pretože bol jednoducho iný. Romanovi bude v budúcnosti užitočné viac pracovať so svojimi emóciami, priznať si neustále sa objavujúci sa strach zo zlyhania, ktorý ho ženie do výkonov bez oddychu.

Tragický romantik a kreatívec: je iný a výnimočný

Julián je na poste marketingového riaditeľa. Je to typický nasledovateľ stratégie Tragického romantika a kreatívca (som iný, som výnimočný). Na začiatku ostatní videli len jeho náladovosť a teatrálne prežívanie emócií. Celý jeho zjav mu dodáva punc výnimočnosti, od „umeleckého“ šálu okolo krku až po farebné ponožky v topánkach. V minulosti bol tak presvedčený o svojej výnimočnosti, až upadal do frustrácií z pocitu osamelosti a nepochopenia. Keď porozumel svojmu životnému nastaveniu, pomohlo mu to stať sa vyrovnanejším. Vo svojej oblasti sa vyzná. Práve v marketingu vie využiť svoju obľubu vzbudzovať veľké emócie, vymyslieť geniálne kampane a získať zákazníkov pre ich produkty. Kolegovia mu začali prejavovať rešpekt a tolerujú jeho občasné citové „úlety“. Je jednoducho taký, vravia si dnes. Berú ho ako skvelého partnera vo veciach podpory obchodu a imidžu firmy.

Pozorovateľ: racionálne a analyticky mysliaci

Tibor, riaditeľ vývoja, je typický Pozorovateľ (som rozvážny, som múdry), racionálne a analyticky mysliaci. Málokedy si na porade vezme slovo, keď prehovorí, sú to fakty a veľmi racionálne argumenty, niekedy je ťažké vyznať sa v ňom. Neprejavuje veľmi emócie a veľakrát nevie, ako reagovať na emócie druhých. Je takým netypickým manažérom – má rád samotu a byť s ľuďmi ho stojí veľa energie. Na začiatku manažérskej kariéry mu robili problém diskusie so zamestnancami, unavovali ho a tiež sa mu zdali zbytočné. Neskôr zistil, že jeho ľudia jednoducho potrebujú úlohy a riešenia prediskutovávať, rozprávať sa o nich. Teraz im vytvára potrebný priestor na stretnutia, do debaty zasahuje málokedy. Ak treba, vie poradiť a usmerniť svojím tichým a rozvážnym spôsobom. Stále má pred sebou výzvu viac prejavovať emócie, aby bol pre ľudí čitateľnejší.

Lojálny skeptik: spoľahlivý a zodpovedný

Marianna pôsobí pre ženu v menej častej pozícii IT riaditeľky. Jej stratégiou je Lojálny skeptik (som spoľahlivý). Je niekedy až príliš zodpovedná, snaží sa ošetriť všetky možné riziká, tak trochu všade vidí „bubákov“. Opatrnosti nikdy nie je dosť, bolo jej heslo. Podarilo sa jej urobiť veľký posun a nebojácnejšie sa púšťať do odvážnejších riešení, pričom si stále zachováva rozumnú mieru ošetrovania rizika. Veľmi jej pomohol práve generálny riaditeľ Marek, keď ju posmeľoval („kto robí, robí aj chyby, rátam s tým“) a prejavoval jej dôveru. Marianna je tímový hráč, za firmu by aj „život položila“.

Nadšenec: dokáže nadchnúť svoje okolie

Keď na porade zaznejú návrhy na nové výzvy, je Ivan, produktový riaditeľ, väčšinou nadšený. Má rád nové veci, je večným optimistom, používa stratégiu Nadšenec (som šťastný). Rád plánuje a vymýšľa. Je komunikačne veľmi zdatný a vie pre myšlienku nadchnúť aj svoje okolie. Oveľa ťažšie je pre neho veci dokončiť, jednoducho ho po čase prestanú baviť (má toľko iných nápadov). Našťastie si vybudoval dobrý produktový tím, kde má ľudí, ktorí vedia pod jeho taktovkou doviesť produkty do dokonalosti. Ivan vie, že jeho rozvojovou úlohou do budúcna je zamerať sa na lepšie vnímanie reality a na to, že život je ako minca – má dve strany a niekedy je fajn vidieť a prijať aj tie negatívne. Tak sa môže stať človekom nielen do pohody, ale aj do nepohody.

Šéf: dynamický líder so zmyslom pre spravodlivosť

Lukáš pôsobí ako riaditeľ služieb. Jeho stratégiou je stratégia Šéfa (som silný a spravodlivý). Je plný energie, je rozhodný, dynamický, cítiť z neho silu ozajstného lídra na prvý pohľad. Málokto alebo máločo zamáva s jeho sebaistotou. Snaží sa byť spravodlivý, má rád ľudí podobnej energie, aj keď s nimi prichádza občas do konfliktu. Hoci ho niekedy vytočia úplné maličkosti, jeho veľkou prednosťou je, že v náročných situáciách vie byť rozhodný a nájsť správne východisko. Lukáš musel veľa pracovať so svojou potrebou mať absolútnu kontrolu nad vecami i ľuďmi aj so svojou samoľúbosťou. Vie, že najviac potrebuje riadiť vlastnú silu a energiu, aby „neprevalcoval“ niektorých ľudí ešte pred tým, ako mu povedia svoj názor.

Mierotvorca: vytvára vynikajúce vzťahy a partnerstvá

A nakoniec Marek – generálny riaditeľ. Spoznal, že používa stratégiu Mierotvorcu, sprostredkovateľa (som mierny a pokojný). Na jednej strane mu to umožňuje vytvárať vynikajúce vzťahy a partnerstvá a spájať nespojiteľné, na druhej strane je občas plný pochybností, či sú jeho rozhodnutia správne. Má schopnosť pozorne počúvať ľudí okolo seba, rád sa obklopuje schopnými kolegami. Musel sa naučiť robiť aj rozhodné a nepopulárne opatrenia. Je to pre neho náročné, občas ho to stojí veľa energie. Je obľúbeným šéfom, málokedy ho niečo prekvapí či vytočí. Má silne vyvinutú empatiu, vie sa priblížiť citlivým osobám i prispôsobiť silovým a racionálnym typom.

Poviete si, že biznis je biznis, úlohy sú úlohy a že nemáte čas na takéto „psychologizovanie“. Ale úlohou lídrov je vedieť vyťažiť to najlepšie z ostatných i zo seba. A za tým je tvrdá práca so svojím potenciálom i potenciálom iných.

Treba poznať silné stránky a rešpektovať odlišnosti

Príbeh Mareka a jeho riaditeľskej rady je príkladom, ako to môže vyzerať, ak ľudia poznajú svoje silné stránky a rešpektujú svoje odlišnosti. Ale mohlo by to vyzerať aj inak. Tam, kde sa ľudia nechajú unášať negatívnejšími stránkami svojej stratégie, Perfekcionista po čase vyženie z tímu svojou nespokojnosťou schopnejších ľudí (nikdy mu nič nie je dosť dobré), Pomocník vyhorí alebo sa stane chodiacou výčitkou sebaobetovania sa pre dobro iných (nevážia si, čo pre nich robím) a Dynamik časom môže okolie otráviť a popudiť zdôrazňovaním svojich „nadschopností“ (nafúkanec jeden). Tragický romantik vo svojej negatívnej polohe vzbudzuje skôr výsmech a osamotenie (pozor, hysterik, dajte sa všetci na útek), Pozorovateľ odradí svojou uzavretosťou a prísnym analytickým myslením (taký studený „čumák“), Lojálny skeptik šíri katastrofické scenáre (nikto ma nepočúva, ale stane sa to). Nezvládnutý Nadšenec dokáže „srdiť“ svojím večným prehnaným optimizmom (blázon, večne v oblakoch), Šéf umlčať svojou energiou (ani ma nepustil k slovu) a Mierotvorca si nevymedzí hranice vlastnej osobnosti (ani ryba, ani rak).

Preto je dobré pracovať najskôr na pochopení vlastnej stratégie, začať plne využívať svoje danosti (naše výhody) a upúšťať od svojich negatívnych polôh (naše pasce), ktoré sú spúšťané strachmi. Už len rozpoznať príčiny a férovo si ich priznať prináša obrovskú úľavu a zmenu.


Článok bol uverejnený v časopise ZIsk manažment č. 12/2018