Vnútorný leadership - cesta k poznaniu samého seba, spokojnosti a využitiu svojich možností - začíname 19.9.2019

Rozvojový 8-modulový program Vnútorný leadership otvárame 19.9.2019. Naša cesta k úspešnému leadershipu bude trvať do júna 2020. Začiatok programu je stanovený pevne, ostatné termíny si dohodneme v skupine na prvom stretnutí.  Stretnutia sa budú konať vždy v Bratislave - miesto a organizačné pokyny pošleme pred prvým spoločným stretnutím


                                                Bližšie info                                     Registrácia