Program Emocionálna inteligencia

Program Emočná inteligencia je cestou do hlbín ľudského potenciálu. Je o spoznaní a uvedomení si samého seba. 


Čoraz viac sa otvorene hovorí o emóciách aj vo firemnom prostredí. Asi sme vždy vnímali, že nielen odborné znalosti, manažérske či komunikačné zručnosti, ale aj vzťahy s kolegami majú rozhodujúci vplyv na atmosféru, motiváciu a napokon i výkon na pracovisku. Máme za sebou éru vzdelávania, kedy sa kurzy asertivity, komunikácie a leadershipu zdali byť tým správnym prostriedkom na liečenie tímových nedorozumení. Napriek nespornej užitočnosti tohto vzdelávania sa ukazuje, že to nie je zaručená cesta k porozumeniu  a výborným vzťahom. To, čo prináša skutočnú kvalitu do našich životov, je schopnosť rozumieť emóciám. Najskôr tým svojim, potom aj emóciám ostatných.


Cieľom programu je dosiahnuť:


 • Vyššie využitie ľudského potenciálu
 • Zvýšenie odolnosti proti stresu a tlaku
 • Flexibilitu a otvorenosť voči zmenám
 • Zvládanie náročných vzťahových situácií
 • Efektívnu komunikácia a spoluprácu v tíme
 • Konštruktívne riešenie konfliktov
 • Sebamotiváciu a motiváciu ostatných
 • Vedomé zameranie pozornosti

V 6-modulovom programe Emocionálnej inteligencie si osvojíte:


 • Čo je emocionálna inteligencia a ako vplýva na využitie ľudského potenciálu
 • Dôsledky nedostatku EQ v každodennom živote
 • Vplyv EQ na vzťahy na pracovisku
 • Sebauvedomenie ako cesta k pochopeniu seba samého
 • Ako fungujú modely vnímania (vnútorný svet, filtre mysle, vonkajší svet)
 • Model lekna a životné stratégie
 • Potláčanie emócií verzus prijímanie pocitov
 • Nástroje na zdravé spracovávanie a zvládanie emócií,  riadenie emócií ako účinná prevencia konfliktov
 • Užitočnosť negatívnych emócií, naše tiene, masky a role
 • Strachy v nás a ako im čeliť
 • Poznanie vlastných hodnôt a priorít, rozpoznanie konfliktu hodnôt
 • Ako naše predpoklady a očakávania ovplyvňujú komunikáciu
 • Rozdiely v komunikácii medzi rôznymi komunikačnými typmi a vytvorenie stratégie ako s nimi komunikovať
 • Bariéry v komunikácii, schopnosť ovplyvňovať a presadzovať sa, rozbitie vlastnej ulity
 • Umenie komunikácie – vedomá komunikácia, ktorá vedie k pochopeniu, vytváranie a udržiavanie väzieb
 • Vedomé počúvanie a vytváranie spoločných riešení
 • Ego stratégie nášho konania, ich pasce a dary
 • Naše správanie v strese a v uvoľnení
 • Emočný leadership

Povedali o nás

Ďakujem Martinke za realizáciu skvelého nápadu - krásneho víkendu spojeného s cvičením a zaujímavými prednáškami.... odporúčam ženám každého veku, každej váhy a aj takým ako ja, čo boli na takomto podujatí prvý krát :D treba prísť, skúsiť a dostane sa Vám láskavej pozornosti a profesionálneho prístupu v takej miere, že budete z toho žiť veľa ďalších dní...
Alena Michalová,
Seminár na tému hormonálnej rovnováhy žien ma oslovil najmä kvôli súčasnému uponáhľanému životnému štýlu. Splnil moje očakávania hlavne v tom, ako dôsledne, podrobne a odborne sa jednotlivé speakerky venovali svojim témam... a vďaka tomu je relatívne jednoduché sa danými odporúčaniami riadiť aj naďalej v živote.
PhDr. Katarína Dúbravská, Senior Manager Partners Group SK