Programy hormonálnej rovnováhy

Kooperácia mužov a žien v spoločnosti i firemnom prostredí je žiaduca a prináša úspech. Prispieva ku kreativite, pomáha rozvíjat nové idey. Zvyšuje spokojnosť zákazníkov a angažovanosť  zamestnancov.

Muži a ženy sú iní. Inak vnímajú podnety, inak ich spracovávajú, inak sa s nimi vyrovnávajú a inak na ne reagujú. Sme rozdielni, a preto treba k tejto rozdielnosti pristupovať inak aj z pohľadu psychického a fyzického zdravia.

Program Be Balanced je zameraný na ženu, ktorá každý mesiac podlieha hormonálnej zmene. Pre udržanie svojho dlhodobého psychického a fyzického zdravia, motivácie a vyrovnaného pracovného výkonu, potrebuje byť v HORMONÁLNEJ ROVNOVÁHE.

Silné stránky žien:

 • Intuícia
 • Empatia
 • Aktívne počúvanie
 • Lojalita
 • Dôslednosť a svedomitosť
 • Vyjednávacie a presvedčovacie schopnosti


 Slabé stránky žien:

 • Citlivosť na stresové podnety
 • Sebakritika
 • Strach z neúspechu
 • Strach z rizika


Stresové podnety, tlak prostredia, prepracovanosť,  nedostatok spánku, nevhodná strava, nedostatok pohybu

spôsobujú u žien HORMONÁLNU NEROVNOVÁHU.


Dopad HORMONÁLNEJ NEROVNOVÁHY na pracovný výkon:

 • nekonzistencia pracovného výkonu
 • znížená dôvera kolegov
 • znížená dôvera zákazníkov
 • demotivácia seba i okolia
 • nízka flexibilita
 • syndróm vyhorenia
 • odchod zo spoločnosti


Cieľom Programu Be Balanced - Hormonálna rovnováha žien je:

 • Porozumieť príznakom hormonálnej nerovnováhy a tým predchádzať závažným ochoreniam
 • Priniesť žene emocionálnu rovnováhu a tým stabilizovať či zvýšiť jej pracovnú motiváciu a angažovanosť
 • Predchádzať syndrómu vyhorenia
 • Naučiť ako zlepšiť reakcie na stres prostredníctvom zmeny životného štýlu, zdravej stravy, správne zvoleného pohybu, kvalitného a dostatočného spánku.

Povedali o nás

Ďakujem Martinke za realizáciu skvelého nápadu - krásneho víkendu spojeného s cvičením a zaujímavými prednáškami.... odporúčam ženám každého veku, každej váhy a aj takým ako ja, čo boli na takomto podujatí prvý krát :D treba prísť, skúsiť a dostane sa Vám láskavej pozornosti a profesionálneho prístupu v takej miere, že budete z toho žiť veľa ďalších dní...
Alena Michalová,
Seminár na tému hormonálnej rovnováhy žien ma oslovil najmä kvôli súčasnému uponáhľanému životnému štýlu. Splnil moje očakávania hlavne v tom, ako dôsledne, podrobne a odborne sa jednotlivé speakerky venovali svojim témam... a vďaka tomu je relatívne jednoduché sa danými odporúčaniami riadiť aj naďalej v živote.
PhDr. Katarína Dúbravská, Senior Manager Partners Group SK
Facebook Instagram