Vnútorný leadership

Rozvojový 8-modulový program Vnútorný leadership otvárame 13.2.2020. Naša cesta k úspešnému leadershipu bude trvať do novembra 2020.  Stretnutia sa budú konať vždy v Bratislave - miesto a organizačné pokyny pošleme pred prvým spoločným stretnutím. Cena pre 1 účastníka za celý program (8 stretnutí) je 1650.-eur. Súčasťou ceny je  tréning , pracovné materiály a občerstvenie. 

Prehľad termínov Vnútorného leadershipu: prvý tréning 13.2.2020, ostatné termíny si dohodneme na prvom stretnutí. Čoraz viac sa otvorene hovorí o emóciách aj vo firemnom prostredí. Asi sme vždy vnímali, že nielen odborné znalosti, manažérske či komunikačné zručnosti, ale aj vzťahy s kolegami majú rozhodujúci vplyv na atmosféru, motiváciu a napokon i výkon na pracovisku. Máme za sebou éru vzdelávania, kedy sa kurzy asertivity, komunikácie a leadershipu zdali byť tým správnym prostriedkom na liečenie tímových nedorozumení. Napriek nespornej užitočnosti tohto vzdelávania sa ukazuje, že to nie je zaručená cesta k porozumeniu  a výborným vzťahom. To, čo prináša skutočnú kvalitu do našich životov, je schopnosť rozumieť emóciám. Najskôr tým svojim, potom aj emóciám ostatných. Cesta vnútorného leadershipu, ktorá pomáha stať sa autentickým lídrom sebe aj ostatným.

Čo program Vnútorný leadership prináša:


  • Zdroje ako využiť vlastný potenciál a pracovať s potenciálom iných
  • Porozumenie ako zvýšiť odolnosť proti stresu a tlaku
  • Flexibilitu a otvorenosť voči zmenám, rozšírenie zóny komfortu
  • Schopnosť zvládanie náročných vzťahových situácií
  • Efektívnu komunikáciu a spoluprácu v tíme
  • Konštruktívne riešenie konfliktov
  • Sebamotiváciu a motiváciu ostatných
  • Vedomé zameranie pozornosti na podstatné

V  8-dňovom programe Emocionálnej inteligencie si osvojíte:

1. deň Emocionálna inteligencia - čo to vlastne je a ako s emóciami pracovať?

IQ verzus EQ, základné zručnosti EQ. Dôsledky nedostatku EQ v každodennom živote, vplyv EQ na vzťahy na pracovisku. Model vnímania, vnútorný svet, filtre mysle, vonkajší svet. Čin, emócia, myšlienka. Sebauvedomenie a zvládanie emócií, schopnosť riadiť vlastné emócie. Empatia ako cesta porozumenia. Objavenie autentické ho JA. Potláčanie emócií verzus prijímanie pocitov. Napäté sústredenie a flow - v čom je rozdiel? Ako trénovať sebauvedomovanie a EQ v každodennom živote.

2. deň Svet presvedčení

Ako vznikajú naše presvedčenia a vnútorné pravdy. Ktoré presvedčenia nám oslabujú a ktoré posilňujú? Procesor podvedomia, generalizácie, nálepky, role a sľuby, filtre mysle. O myšlienkách a ich povahe, Hra na myseľ - obraz, čo sa v nás deje každý deň, hodinu, minútu? Uhly pohľadu - čo je vlastne realita. Galéria cti.

3. deň Pozitívne a negatívne emócie

Pozitívne a negatívne emócie - život ako na hojdačke? Radosť (láska) a strach ako riadiace životné emócie a ako s nimi pracovať. Pandorina skrinka. Ako emócie nepotláčať, ale rozpoznať ich a spracovať. Užitočnosť negatívnych emócií. Masky a role - kedy ich potrebujeme a kedy nás obmedzujú. Jungova teória tieňov, osvetlenie tieňa.  Typy strachov a ako im čeliť. Zrkadlenie ako nástroj osobného rozvoja. Zákon rezonancie.

4. deň Hodnoty a priority

Hodnoty v osobnom i firemnom živote. Kľúčové hodnoty a hodnoty sprostredkujúce. Hodnotová úžina a plytčina - ako to máme a kde sú riziká. Moje hodnoty a môj životný plán, čo vyznávam a čo vlastne žijem. Hodnotový rebríček, konflikt a zmena hodnôt. Hodnoty ako nástroj motivácie. Kvadranty dôležitosti a priority - ako sa nenechať prevalcovať prácou a životom. Stres manažment - ak je toho už naozaj veľa - prvá pomoc a dlhodobé riešenia.

5. deň Komunikácia I.

Ako komunikácia prebieha, čo všetko do nej vstupuje a ovplyvňuje ju. Približovanie a vzďalovanie sa v komunikácii, vzťahová komunikácia. Bariéry v komunikácii. Rôzne komunikačné typy a ako s nimi vyjsť.  Ako komunikujem ja. Radikálne otvorená komunikácia. Schopnosť ovplyvňovať a presadzovať vlastné myšlienky.

6. deň Komunikácia II.

Umenie komunikácie - vedomá komunikácia ako cesta k pochopeniu sa navzájom.  Umenie vyjadrovania svojich potrieb bez agresivity či obrany. Princípy nenásilnej komunikácie - ako neútočiť, nezraniť, nehodnotiť, neposudzovať a pritom povedať čo povedať chcem a potrebujem. Rozbitie vlastnej ulity. Zvládnutie konfliktov - konflikt ako šanca.

7. deň Ego stratégie konania - emočný leadership I.

Deväť ego stratégií konania podľa enneagramu - ako ich rozpoznať a ako s nimi pracovať u seba samého v živote i vo firemnej praxi. Poznanie stratégií - cesta k využitiu potenciálu i k dobrým vzťahom. Perfekcionista. Dobrák, darca, pomocník. Dynamický súťaživec, herec. Kreatívec a tragický romantik. Pozorovateľ. Lojálny skeptik. Pôžitkár, nadšenec. Šéf. Sprostredkovateľ, mierotvorca. Silné stránky i obmedzenia jednotlivých stratégií správania.

8. deň Ego stratégie konania - emočný leadership II.

Praktická práca s jednotlivými typmi. Čo je pre ktorú stratégiu ťažké a čo naopak ide s ľahkosťou. Správanie v strese a v uvoľnení. Pasce a dary každej stratégie. Čo potrebujeme, aby sme využili svoj vlastný potenciál - emočný leadership.
Povedali o nás

Ďakujem Martinke za realizáciu skvelého nápadu - krásneho víkendu spojeného s cvičením a zaujímavými prednáškami.... odporúčam ženám každého veku, každej váhy a aj takým ako ja, čo boli na takomto podujatí prvý krát :D treba prísť, skúsiť a dostane sa Vám láskavej pozornosti a profesionálneho prístupu v takej miere, že budete z toho žiť veľa ďalších dní...
Alena Michalová,
Seminár na tému hormonálnej rovnováhy žien ma oslovil najmä kvôli súčasnému uponáhľanému životnému štýlu. Splnil moje očakávania hlavne v tom, ako dôsledne, podrobne a odborne sa jednotlivé speakerky venovali svojim témam... a vďaka tomu je relatívne jednoduché sa danými odporúčaniami riadiť aj naďalej v živote.
PhDr. Katarína Dúbravská, Senior Manager Partners Group SK
Facebook Instagram