Tešíme sa na stretnutie na konferencii „Umenie byť ženou“

Tešíme sa na stretnutie na konferencii „Umenie byť ženou“

Tešíme sa na stretnutie na konferencii „Umenie byť ženou“😍

Umenie byť ženou

Poznaj seba a spoznáš svet, zmeň seba a zmeníš svet.